Royal
Casting Club
of Flanders VZW
sedert 1972
 
Castinfo
Lid worden
e-mail
Vliegvissen
Vliegwerpen
Vliegbinden
Challenge B&B
Activiteiten
Artikels
Fotopagina
Wedstrijdkalender
Links
Tweedehands
 
 

Privacy
(GDPR - AVG)

 

Hebben jullie er ook al van gehoord? Van de AVG en de GDPR, kortweg de nieuwe Europese Privacy Wetgeving? Het is vandaag alomtegenwoordig. Je leest erover in de kranten, je hoort het in het TV-journaal en de kans is groot dat ze er op je werk ook mee bezig zijn. Bedrijven en organisaties moeten zich tegen 25 mei 2018 in orde stellen met de nieuwe wetgeving of minstens laten zien dat ze er mee bezig zijn. Dus ook een hengelsportvereniging zoals de onze.


Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen die GDPR of AVG?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze huidige digitale wereld waarin iedereen informatie over iedereen verzamelt, is GDPR / AVG het antwoord van Europa om één en ander dringend te reguleren. En het is helaas niet gemakkelijk om dat allemaal in een paar eenvoudige regeltjes te gieten...


En in de praktijk? Wat verandert dat voor onze leden?

Ten eerste moeten jullie weten dat wij (de CCF) gegevens van onze leden verzamelen. Dat is niet meer dan logisch, want als je lid bent, dan moeten wij je adres weten. We verzamelen hiervoor enkel die gegevens die écht nodig zijn om een vlotte werking te garanderen.

Ten tweede moeten jullie weten dat wij sommige gegevens van onze leden delen met anderen, zoals met FVV (de Federatie van de Vlaamse Vliegvissers), Sportvisserij Vlaanderen en met de verzekering. Let op: wij zullen enkel delen wat noodzakelijk is. En wij zullen nooit gegevens delen voor commerciële doeleinden!

Ten derde moeten wij er op letten dat we deze gegevens beschermen zodat ze niet kunnen uitlekken (bvb. hackers) of verloren gaan (bvb. crash van onze computer).

Ten vierde mogen wij die gegevens niet tot in het oneindige bijhouden. Iemand die geen lid meer is van onze club wordt na enkele jaren volledig verwijderd uit onze bestanden.

Ten vijfde: sociale media. Op onze website en op onze CCF Facebook pagina delen wij foto's en filmpjes waarin onze leden voor komen. Wie daar bezwaren tegen heeft, kan dat melden aan het secretariaat.

Tenslotte hebben jullie altijd het recht om aan ons secretariaat te vragen om jullie persoonlijke gegevens in te zien. En aan te passen als jullie dat willen.

Nieuwe leden zullen voortaan aanduiden in het inschrijvingsformulier dat ze met deze regels akkoord gaan.

Onze website gebruikt géén cookies. Daar houden we ons niet mee bezig.


Contacteer onze secretaris: ebo.flyfishing@skynet.be...

 

Clicky